10/05 sanācām uz mazo talciņu “Mežsētās” un paveicām dažus mazākus un lielākus darbiņus.

IMAG2572 IMAG2578 IMAG2579 IMAG2580 IMAG2582 IMAG2583

Gatavošanās Rīgas čempionātam iziet finiša taisnē! Turamies!
Paldies talciniekiem!
Paldies Krastiņiem par zupu!
Uzslavas visiem 10-mila dalībniekiem!

Inga Grende

Treniņš