FB event cover

Latvijas kausa un Latvijas Stafešu kausa posms

Rīgas čempionāts

Nolikums

VIETA UN LAIKS

Rīgas čempionāts, jaunatnes meistarsacīkstes un veterānu sacensības individuālajā distancē notiks 21. maijā un stafetēs – 22. maijā Baldones un Vecumnieku novados. Individuālā distance visām grupām, izņemot SV21E, būs garā distance, SV21E – vidējā distance.

Individuālā distance

Starts 21. maijā no plkst. 13.00, sacensību centrs pie mājām “Trimdas” Baldones nov. Marķējums no Bauskas šosejas, pagrieziens pie pieturas Lipši (~9 km no Ķekavas apļa).

Screenshot 2016-05-13 12.27.58

Stafete

Starts 22. maijā plkst. 11.00, sacensību centrs Zvirgzdes mežā, karjers “Gediņi”. Marķējums Zvirgzdē no ceļa Bauskas šoseja – Skaistkalne.

Screenshot 2016-05-13 12.32.08

Stafetes sacensību centra panorāma:

PANO_20160516_215740

Slēgtie rajoni un sacensību centri

Skatīt šo norādi.

Karte LOF 1068_2014 „Trimdas” ir daļa no individuālās distances sacensību apvidus.

Karte LOF 750_004 “Zvirgzde” ir daļa no stafešu sacensību apvidus.

Sacensību dalībniekiem ir aizliegts atrasties sacensību apvidū pirms to norises.

Individuālās distances apvidus ir slēgts līdz 2016. gada 21. maijam, stafetes apvidus ir slēgts līdz 2016. gada 22. maijam.

Apvidus un kartes

Individuālā distance

Pamatā skujkoku mežs ar pamežu, skrienamība no labas līdz vidējai, dažāda vecuma un izmēra izcirtumi. Vidēja izmēra izteiktas reljefa formas mijas ar neizteiktām reljefa formām, purviem, grāvjiem, regulārs ceļu un stigu tīkls.

Trimdas

Stafete

Pamatā skujkoku mežs, skrienamība pārsvarā laba. Vidēja izmēra reljefa formas, nelielu purviņi, daudz ceļu, stigu un taku. Smilšains atklāts karjers, vietām ar skujkoku jaunaudzēm.

Gedini

Individuālo distanču plānotājs – Marģers Kietis

Stafešu distanču plānotājs – Ģirts Liniņš

Karšu autors Leonīds Malankovs. Augstumlīknes ik pēc 2,5m, abas dienas karšu mērogs visās grupās 1:10 000. Izņēmums — SV 16, 18, 20, 21A, 35  grupās garajā distancē mērogs 1:15 000.

 

Sacensību vadība

Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Orientēšanās klubu “Ozons” un Latvijas Orientēšanās Federāciju (LOF).

Galvenais tiesnesis — Inga Grende (26433844).

Individuālās sacensības iekļautas Latvijas Kausā.

Stafešu sacensības iekļautas Latvijas Stafešu kausā.

Sacensības tiek organizētas atbilstoši Sacensību noteikumiem LOF orientēšanās sporta O-skrējiena pasākumiem. Sīkāka informācija — sacensību centrā.

 

Sacensību dalībnieku grupas

Individuālā distance

S un V — 8*, 10*, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80.

*grupām marķētā distance.

Stafete

Trīs posmu stafetes sacensības notiek sekojošās grupās: SV 12, 14, 16, 18, 21 un veterāniem — SV virs 120 (vecuma gadu summa) virs 145, virs 170 un virs 195.

Sacensību dalībnieki paši atbildīgi par savu veselības stāvokli.

 

Atzīmēšanās

Visām grupām atzīmēšanās ar elektronisko atzīmēšanās iekārtu Sportident.

 

Apbalvošana

Tiks apbalvoti visu grupu pirmo trīs vietu ieguvēji.

 

Pieteikšanās

Vārdiskie pieteikumi individuālajām sacensībām un stafetei iesniedzami līdz 16.maijam (pirmdienai) plkst. 23.59. Pieteikties pēc 16. maija varēs tikai uz vakantajām vietām par papildus samaksu. Individuālo sacensību izloze tiks publicēta 19. maijā internetā. Iesniegtais pieteikums uzskatāms par garantiju dalības maksas samaksai.

Piesakoties individuālajai distancei jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, klubs, vecuma grupa, Sportident numurs (ja ir) un ODB numurs (ja ir).

Piesakoties stafetes sacensībām jānorāda vecuma grupa, klubs, etapa numurs, dalībnieka vārds un uzvārds, dzimšanas gads, Sportident numurs (ja ir).

Ja pieteiktais dalībnieks neierodas uz sacensībām, visām grupām izņemot SV 8 un 10, dalības maksa 50% apmērā pārskaitāma uz zemāk norādīto kontu. SV 8 un 10 grupās neierašanās gadījumā maksa 1 EUR.

 

Dalības maksa

Individuālā distance

SV 8, 10, — bez maksas

SV 12-20 un 60, 65, 70, 75 — 5 EUR

SV 21, 35, 40, 45, 50, 55 — 8 EUR

Pieteikšanās uz vakanto vietu — piemaksājot 2.50 EUR.

Stafete

12 EUR par komandām grupās SV 12, 14, 16, 18, un 21 EUR par komandām grupās SV 21, 120, 145, 170, 195. Piesakot komandu uz vakanto vietu — piemaksājot 4.50 EUR.

SI īre (par katru dienu) 1 EUR

Ar pārskaitījumu maksāt:

Biedrība “Sporta klubs Mežaparks”

reģ. Nr. 40008129626

konta Nr.: LV90NDEA0000081869260

Rēķinus bezskaidras naudas maksājumiem pieprasīt līdz 20. maijam, rakstot uz e-pastu: jansons.maris@gmail.com (t. +371 28353121).

 

Dalībnieku uzņemšana

Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku komandēšanu uz sacensībām sedz komandējošā organizācija. Sacensību centrā darbosies kafejnīca. Nakšņošanas iespējas: Baldones sporta centrs,  http://www.baldone.lv/Lapas/B_N_turisms.htm , www.baldonehostel.lv un citas naktsmītnes tuvākajā apkārtnē. Par ēdināšanu skolas ēdnīcā un nakšņošanu Baldones sporta kompleksā sazināties ar kompleksa vadītāju Edgaru Brigmani (26335442, 67350380).

 

distanču parametri

Visām grupām, izņemot elites grupas, individuālajās sacensībās paredzēta garā distance. Elitei – vidējā distance.

Individuālajā distancēm grupās S16, S18, S20, S21A, S35, V16, V18, V20 V21A, V35 karšu mērogs būs 1:15 000, pārējām  – 1:10 000.

Individuālā distance: Stafete
Grupa km  kp Grupa km  kp Grupa km   Grupa km
S8 1,7  6 V8 1,7  6 S12 2,2km 11kp V12 2,2km 11kp
S10 1,7  6 V10 1,7  6 S14 2,6km 11kp V14 3,3km 12kp
S12 2,1  8 V12 2,1  8 S16 3,3km 12kp V16 4,2km 15kp
S14 3,4 10 V14 3,7  10 S18 4,2km 15kp V18 5,2km 14kp
S16 5,1 14 V16 6,4 18 S21 5,2km 16kp V21 7,3km 19kp
S18 5,1 14 V18 7,9 18 S120 4,2km 15kp V120 5,2km 14kp
S20 5,4 15 V20 9,4 24 S145 3,3km 12kp V145 4,2km 15kp
S21A 5,4 15 V21A 7,9 18 S170 2,6km 11kp V170 3,3km 12kp
S21B 3,4 10 V21B 4,9 17 S195 2,6km 11kp V195 3,3km 12kp
S21E 4,9 17 V21E 6,2 19
S35 5,4 15 V35 9,4 24
S40 5,9 16 V40 8,4 21
S45 4,9 17 V45 8,4 21
S50 4,9 17 V50 6,2 19
S55 3,7 13 V55 6,2 19
S60 3,7 13 V60 5,9  16
S65 2,7 12 V65 4,9 17
S70 2,7 12 V70 3,7 13
S75 2,7 12 V75 3,7 13
S80 2,7 12 V80 3,7 13

 

Treniņš