Rīgas 2014. gada čempionāts
jaunatnes meistarsacīkstes un veterānu sacensības orientēšanās sportā
Latvijas Universiāde

1. Vieta un laiks
2. Apvidus un kartes
3. Sacensību vadība
4. Sacensību dalībnieku grupas
5. Atzīmēšanās
6. Apbalvošanaš
7. Pieteikšanās
8. Dalības maksa
9. Dalībnieku uzņemšana
10. Aptuvenie distanču parametri

1. Vieta un laiks 

Rīgas čempionāts, jaunatnes meistarsacīkstes un veterānu sacensības individuālajā pavēles garajā distancē notiks 24. maijā un stafetēs — 25. maijā Baldones novadā.

Garā distance
Starts 24. maijā plkst. 14.00, sacensību centrs pie mājām “Bajāri” Baldones nov.
Marķējums no ceļa Baldone — Daugmale (~2 km no Baldones centra).
RCStafete

Stafete
Starts 25. maijā plkst. 11.00, sacensību centrs pie mājām “Trimdas” Baldones nov.
Marķējums no ceļa Bauskas šoseja — Skaistkalne (~10 km no Bauskas sosejas).
RCGara

Garās distances apvidus ir slēgts līdz 2014. gada 24. maijam. Stafetes apvidus ir slēgts līdz 2014. gada 25. maijam.

2. Apvidus un kartes

Garā distance
Pamatā skujkoku mežs ar pamežu, skrienamība no labas līdz vidējai. Divi izteikti pauguri mijas ar vidēja izmēra reljefa formām, purviem, dažāda izmēra grāvjiem, regulārs stigu un ceļu tīkls. Pilsētas tuvumā daudz taciņu.

Stafete
Pamatā skujkoku mežs ar pamežu, skrienamība no labas līdz vidējai, dažāda vecuma un izmēra izcirtumi. Vidēja izmēra izteiktas reljefa formas mijas ar neizteiktām reljefa formām, purviem, grāvjiem, regulārs ceļu un stigu tīkls.

Karšu autors L. Malankovs. Augstumlīknes ik pēc 2.5 m, abas dienas karšu mērogs visās grupās 1:10 000. Izņēmums — SV 16, 18, 20, 21E, 21A, 35 un universiādes (LU)  grupās garajā distancē mērogs 1:15 000.

3. Sacensību vadība

Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar OK “Ozons” un Latvijas Orientēšanās Federāciju.

Galvenais tiesnesis — I. Grende (26433844). Tiesnešu brigāde OK Ozons.

Individuālās sacensības iekļautas Latvijas Kausā 2014.
Stafešu sacensības iekļautas Latvijas Stafešu kausā 2014.

Sacensības tiek organizētas atbilstoši Sacensību noteikumiem LOF orientēšanās sporta O-skrējiena pasākumiem. Sīkāka informācija — sacensību centrā.

4. Sacensību dalībnieku grupas

Garā distance
SV — 8*, 10*, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 21B, LU, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75.
* grupām marķētā distance.

Stafete
Trīs posmu stafetes sacensības notiek sekojošās grupās: SV 12, 14, 16, 18, 21 un veterāniem — SV virs 120 (vecuma gadu summa) virs 145, virs 170 un virs 195.

Sacensību dalībnieki paši atbildīgi par savu veselības stāvokli.

5. Atzīmēšanās

Visām grupām atzīmēšanās ar SI.

6. Apbalvošana

Tiks apbalvoti visu grupu pirmo trīs vietu ieguvēji.

7. Pieteikšanās

Vārdiskie pieteikumi individuālajām sacensībām un stafetei iesniedzami līdz 19. maijam plkst. 23.59. Pieteikties pēc 19. maija varēs tikai uz vakantajām vietām. Individuālo sacensību izloze tiks publicēta 23. maijā internetā. Iesniegtais pieteikums uzskatāms par garantiju dalības maksas nomaksai sacensību vietā.

Piesakoties garajai distancei jānorāda dalībnieka vārds uzvārds, dzimšanas gads, klubs, vecuma grupa, SI kartes numurs (ja ir).

Piesakoties stafetes sacensībām jānorāda vecuma grupa, klubs, etapa numurs, dalībnieka vārds un uzvārds, dzimšanas gads, SI kartes numurs (ja ir).

Ja pieteiktais dalībnieks neierodas uz sacensībām, dalības maksa 50% apmērā pārskaitāma uz zemāk norādīto kontu.

Tiešsaistes pieteikšanās forma ir slēgta. Lai pieteiktos uz vakantajām vietām vai veiktu izmaiņas esošajos pieteikumos, lūdzu, izmantojiet šo formu!

8. Dalības maksa

Garā distance
SV 8, 10, LU — bezmaksas
SV 12-20 un 60, 65, 70, 75 — 3.50 EUR
SV 21, 35, 40, 45, 50, 55 — 6.00 EUR
Pieteikšanās uz vakanto vietu — piemaksājot 2.50 EUR

Stafete
Par komandām grupās SV 12, 14, 16, 18 — 9.00 EUR
Par komandām grupās SV 21, 120, 145, 170, 195 — 15.00 EUR
Komandas pieteikšana uz vakanto vietu — piemaksājot 4.50 EUR

SI kartes īre 1.00 EUR par katru sacensību dienu

Ar pārskaitījumu maksāt:
Biedrība “Sporta klubs Mežaparks”
Reģ. Nr. 40008129626
Konta Nr.: LV90NDEA0000081869260

Rēķinus bezskaidras naudas maksājumiem pieprasīt līdz 22. maijam rakstot uz e-pastu: jansons.maris@gmail.com (tālr. +371 28353121).

9. Dalībnieku uzņemšana

Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku komandēšanu uz sacensībām sedz komandējošā organizācija. Sacensību centrā darbosies bufete. Nakšņošanas iespējas: Baldones sporta centrs, Baldone hostel un citas naktsmītnes tuvākajā apkārtnē. Par ēdināšanu skolas ēdnīcā un nakšnošanu Baldones sporta kompleksā sazināties ar kompleksa vadītāju Edgaru Brigmani (26335442, 67350380).

10. Aptuvenie distanču parametri

AptuvenieDistancuParametri

 

Treniņš