Tradīcijas nemainās. Seši nakts treniņu posmi aizvadīti, atlikuši šīs ziemas pēdējie 2 posmi: 13. un 27. februārī. Vairāk informācija: http://www.ozonsok.lv/trenini/kopvertejums/

Treniņš